افغانستان

لابی‌گری چین برای طالبان؛ پکن: تحریم‌ها از سرکردگان طالبان برداشته شود

ژانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر لزوم گفتگو و تعامل با کابل تحت اداره رژیم خودخوانده طالبان تاکید ورزیده است.

آقای جون گفت، تعامل با رژیم موقت طالبان در افغانستان با نگرش عملی، راه اساسی برای افزایش درک و اعتماد متقابل و رسیدگی به نگرانی‌های مربوطه است.

او در ادامه به نشست‌های متعدد از سوی همسایگان طالبان و کشورهای منطقه اشاره کرده و گفت، جامعه بین‌الملل برای ساختن افغانستان صلح‌آمیز، با ثبات و شکوفا اتفاق نظر دارد و امید می‌رود که از طریق گفتگو و تعامل با طالبان این چالش برطرف شود.

نماینده چین در سازمان ملل ادامه داد، طرح بودجه درخواستی سازمان ملل برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ناکام مانده و تاکنون تنها ۹ فیصد از بودجه ۳.۲ میلیارد دالری مورد نیاز تامین شده است.

وی در بخشی از اظهارات خود، گفته‌های طالبان را تکرار کرده و اذعان کرد که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از سوی کشورهای توسعه یافته غیر قابل پذیرش است و نباید این کمک‌ها به دیگر مسائل گره بخورد.

دکمه بازگشت به بالا