افغانستان
موضوعات داغ

سازمان ملل: ده فیصد از مردم افغانستان مواد مخدر مصرف می‌کنند

 توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است، در حدود ۳.۵ میلیون نفر در افغانستان مواد مخدر مصرف می‌کنند که معادل با ده فیصد از جمعیت این کشور است.

در گزارش این سازمان آمده است که مصرف مواد مخدر از سوی شهروندان این کشور یکی از بدترین معضلاتی است که به نظام صحی این کشور مرتبط دانسته می‌شود.

برنامه توسعه سازمان ملل تاکید ورزیده است که با هدف کاهش تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور،۲۴ مرکز درمانی معتادان به مواد مخدر در افغانستان لوازم صحی و بسته‌های زمستانی دریافت کرده‌اند.

در این گزارش اذعان شده است، از زمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن رژیم طالبان در این کشور در سال ۲۰۲۱، بسیاری از مراکز درمانی بیماران مبتلا به اعتیاد با کمبود و محدودیت منابع برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند.

در عین حال، در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که کمک‌رسانی به مراکز درمانی معتادان به مواد مخدر از ماه آینده آغاز می‌شود و تا شش ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که در جریان دو سال اخیر، شمار زیادی از جوانان افغان به دلیل فقر، بیکاری و چالش‌های روحی ناشی از محدودیت‌های طالبان به مصرف مواد مخدر روی آورده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا