افغانستان

بازگشت بیش از 74 هزار مهاجر افغان از ایران به کشور

در ادامه روند بازگشت مهاجرین افغانستان از ایران مسوولان محلی در ولایت نیمروز می‌گویند که طی یک ماه گذشته تا اکنون بیش از 74 هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشت نمودند.

مولوی عبدالله ریاض، رییس ولایتی مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت نیمروز روز چهارشنبه، هفتم سرطان به رسانه‌ها گفته است که طی دو هفته گذشته حد اقل 74360 نفر که از این میان 1106 آن خانواده ها شامل می‌باشد به کشور برگشت نموده‌اند.

این درحالی است که صدها پناهجوی افغان طی دو روز گشته از ایران و پاکستان به کشور بازگشت‌اند.

مشخص نیست که چی تعداد آنان اجباری و چی تعداد آنان به گونه اختیاری به کشور برگشت نموده‌اند.

اخیرا بازگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به کشور افزایش چشمگیر داشته است.

با وجود بحران انسانی شدید در افغانستان و افزایش سطح فقر که مهاجرت از این کشور را افزایش داده، چالش‌ بیکاری و مشکلات در بخش اقامت در دو کشور همسایه افغانستان به بازگشت داوطلبانه تعدادی از مهاجران به افغانستان منجر شده است.

دکمه بازگشت به بالا