افغانستان
موضوعات داغ

مولوی متقی امارت اسلامی را یک «تحریک مردمی» خواند

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست در دیدار با رابرت چاترتن دکسن، شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان مدعی شده که امارت اسلامی یک «تحریک مردمی» است و صلاحیت یک حکومت مسوول را دارا است.

حافظ ضیا احمد، سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در رشته‌توییتی که روز چهارشنبه، چهاردهم سرطان منتشر شده از سفر شارژدافیر سفارت بریتانیا به کابل خبر داده و گفته که آقای دکسن با متقی دیدار کرده است.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت، مولوی متقی در دیدار با رابرت چاترتن دکسن گفته است: «امارت اسلامی تحریکی مردمی است و پالیسی تعامل و صلاحیت حکومتی مسوول را دارد.»

آقای رابرت چاترتن دکسن، شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمود و روی موضوعات مختلف صحبت نمود. در آغاز، آقای دکسن از سفرش به افغانستان اظهار خرسندی نمود و گفت که با تحکیم امنیت و ثبات پس از دهه‌ها در افغانستان،

همچنان آقای متقی از موقف بریتانیا مبنی بر عدم حمایت از مخالفت‌های مسلحانه با حکومت امارت اسلامی قدردانی کرده و افزوده که بریتانیا باید با اطمینان و جرأت به تعامل جلو آید.

سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست به نقل از شارژدافیر سفارت بریتانیا نوشته است که «ثبات و امنیت» پس از دهه‌ها در افغانستان حاکم شده و فرصت پیشرفت در بخش‌های تجارت، صحت و آموزش مساعد شده است.

رابرت چاترتن دکسن تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

دکمه بازگشت به بالا