افغانستان

درخواست دوباره طالبان از جامعه جهانی برای رفع تحریم‌ها علیه رژیم این گروه

سخنگوی طالبان بار دیگر از جامعه جهانی درخواست کرده تا تحریم‌ها علیه رژیم این گروه در افغانستان را بردارد.

آقای مجاهد گفت، برای تعامل هرچه بیشتر با جامعه جهانی نیاز است که محدودیت‌ها علیه این گروه برطرف شود.

وی در ادامه افزود، ۱۴ نفر از سرکردگان این گروه با چالش سفر مواجه هستند که از گذشته بر سرکردگان این گروه وضع شده بوده و برای پیشرفت افغانستان نیاز است که این تحریم‌ها برداشته شود.

در عین حال، وزارت اقتصاد طالبان نیز می‌گوید، تحریم‌های وضع شده از سوی جامعه جهانی بر وضعیت زندگی مردم افغانستان تاثیرات زیادی گذاشته است.

نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید، اعمال سیاست فشار و تحریم از سوی شماری از کشورها باعث شده تا مردم افغانستان در تنگناهای معیشتی قرار بگیرند.

این در حالی است که با روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان، محدودیت‌های متعددی از سوی جامعه جهانی به ویژه آمریکا بر ذخایر ارزی، بانک‌های افغانستان و سفر مقامات این گروه وضع شد.

درخواست دوباره طالبان از جامعه جهانی برای رفع تحریم‌ها علیه رژیم این گروه تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا