افغانستان

طالبان اعلام کرد؛ دستکم ۳۶ محل آلوده به ماین در کابل وجود دارد

محمد عباس آخوند، وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای در دیدار با جیمز کوان، ‌رییس اجرایی موسسه بین‌المللی خدمات ماین پاکی هلوتراست بر لزوم پاکسازی ماین‌های باقی مانده از دوران جنگ تاکید ورزید.

آقای کوان در این دیدار گفت، در حال حاضر بدون چالش‌های امنیتی در سراسر کشور می‌توانند فعالیت کنند و به پاکسازی ماین‌ها ادامه می‌دهند.

در خبرنامه منتشر شده از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی طالبان آمده است که نورالدین رستم خیل، رییس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در این وزارت اعلام کرده است که تنها در کابل ۳۶ محل آلوده به ماین و مهمات منفجر نشده قرار دارد.

او در ادامه گفته است، با توجه به جمعیت زیاد در کابل، پاکسازی محل‌های آلوده به ماین در این ولایت باید در اولویت قرار داشته باشد.

این در حالی است که پروژه‌ «سروی ملی، ساحات آسیب پذیر و آلوده به مین» در کشور آغاز شده و دو مرحله نیز پیش رفته است، اما مرحله سوم آن به دلیل نبود بودجه متوقف مانده است.

طالبان اعلام کرد؛ دستکم ۳۶ محل آلوده به ماین در کابل وجود دارد تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا