افغانستان

انتقاد شورای مقاومت ملی از حضور یک‌طرفه طالبان در فرمت مسکو

شورای مقاومت ملی افغانستان در بیانیه‌ای نسبت به حضور تنها طالبان در نشست فرمت مسکو که روز هفتم میزان برگزار می‌شود، اعتراض کرد.

این شورا خواستار حضور همه اطراف قضیه افغانستان شامل گروه‌های مخالف طالبان به همراه سازمان ملل در این نشست شد.

شورای مقاومت ملی تاکید کرد تنها در صورت حضور همه طرف‌ها امکان واقعی برای گفت‌وگو و رسیدن به صلح وجود دارد.

این شورا اعلام آمادگی خود را برای مذاکره صادقانه تحت نظارت سازمان ملل جهت تشکیل حکومت فراگیر اعلام کرد.

شورای مقاومت ملی همکاری طالبان را با گروه‌های دهشت‌افگن نقد کرد و گفت این امر آلام مردم را بیشتر می‌کند.

این شورا از حضور ۲۲ گروه دهشت‌افگن در افغانستان با حمایت طالبان خبر داد و هدف آن‌ها را تهدید امنیت کشورهای شرکت‌کننده در فرمت مسکو خواند.

شورای مقاومت ملی خواستار تغییر روش برخورد با طالبان شد تا مشکلات مردم بیشتر نشود.

دکمه بازگشت به بالا