افغانستان

واکنش عفو بین‌الملل به تداوم بازداشت زنان از سوی طالبان در افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت جولیا پارسی توسط طالبان واکنش نشان داد.

این سازمان جدا از محکوم کردن بازداشت این فعال مدنی، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او شد.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار توقف همه بازداشت‌های غیرقانونی توسط طالبان شد.

این نهاد اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق بشر دانست و خواهان ایجاد کارشیوه پاسخگویی بین‌المللی شد.

مقامات عفو بین‌الملل طالبان را متهم کرد که با بازداشت‌های خودسرانه به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد.

عفو بین‌الملل چندین بار پیش از این نیز از سازمان ملل خواسته بود چنین کارشیوه‌ای را راه‌اندازی کند.

سرنوشت جولیا پارسی پس از بازداشت توسط طالبان مشخص نیست که نگرانی بیشتری ایجاد کرده است.

این در حالی است که طالبان در نشست فارمت مسکو در روسیه، بار دیگر به خواسته‌های جهانی برای تشکیل حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق بشر جواب رد داده است.

دکمه بازگشت به بالا