افغانستانجهان

پایان نشست فارمت مسکو؛ دست رد طالبان به خواسته‌های همسایگان

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرد، پنجمین نشست فارمت مسکو با تاکید بر تشکیل حکومت همه شمول، مبارزه با دهشت‌افگنی و رعایت حقوق بشر در کشور به اتمام رسید.

وی افزود طالبان تاکنون نتوانسته است در مقابله با داعش و سایر گروه‌های دهشت‌افگن اقدام موثری انجام دهد.

کابلوف تاکید کرد روسیه تلاش دارد تا زمینه آشتی ملی در افغانستان فراهم شود و این کشور بتواند از بحران جاری و تحریم‌های متعدد جمعه جهانی نجات پیدا کند.

این در حال است که برای اولین بار، یکی از مقامات ارشد گروه طالبان در این نشست شرکت کرده بود و بدون توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، خواستار حمایت شرکت‌کنندگان این نشست از رژیم نامشروع طالبان شده بود.

در عین حال، متقی بار دیگر به خواسته‌های جامعه جهانی دست رد زد و تاکید کرد تشکیل حکومت به دستور بیرونی موفق نبوده است.

نمایندگان کشورهای منطقه مانند ایران، پاکستان، هند و چین نیز در این نشست حضور داشتند.

دکمه بازگشت به بالا