آموزشافغانستان

وزیر فرهنگ طالبان اعتراف کرد؛ انتقادها نسبت به حضور گسترده ملاها در رژیم این گروه

خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است، زمانی که خود او در مدرسه دینی تحصیل می‌کرده، گاهی نگران بوده که با وجود این همه فارغ‌التحصیل مدارس دینی، آینده شغلی آن‌ها چه خواهد شد.

وی در ادامه بدون تایید اینکه تمامی کرسی‌های دولتی افغانستان از سوی ملاها اشغال شده گفت، اکنون مردم از اینکه همه ملاها وارد دولت شده‌اند، شکایت دارند.

وزیر فرهنگ طالبان از مردم خواست تا نگران نباشند، زیرا به گفته وی تا زمانی که نیت طالبان درست باشد، چالش‌ها حل خواهد شد.

این اولین باری است که یک مقام طالبان به انتقادها در مورد اشغال پست‌های دولتی توسط روحانیون اذعان می‌کند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، اعضای این گروه که عمدتا در مدارس دینی آموزش دیده‌اند، مناصب دولتی را اشغال کردند و طالبان هیچ فردی که خارج از دایره این گروه باشد را در کرسی‌های بالا رتبه نمی‌گذارد.

دکمه بازگشت به بالا