جهان

افزایش ۱۰۰ فیصدی صادرات مواد مخدر به ولایت خراسان ایران

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ایران اعلام کرد که میزان کشف مواد مخدر در مرزهای این ولایت نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

آقای شجاع در نشستی خبری اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون مقدار ۲.۵ تن مواد مخدر کشف و توقیف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ فیصد افزایش داشته است.

وی افزود که تنها دو شب پیش نیز ماموران ۱۰۰ کیلوگرام هروئین را در مرز ضبط کرده‌اند. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تاکید کرد که این موفقیت به خاطر همکاری بهتر با مقامات طالبان بوده است.

وی اظهار داشت، مرزبانان ایرانی با طالبان هماهنگی‌های بیشتری دارند و این گروه به تخلیه مزارع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان کمک می‌کنند. شجاع همچنین گفت اقدامات مرزبانی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران افغان نیز تشدید شده است.

بااینحالمقاماتایرانیبراینباورندکهباوجودتعهدات طالبان، اقداماتکافیبرایمقابلهباتولیدموادمخدردرافغانستانصورتنگرفتهاست.

 

دکمه بازگشت به بالا