افغانستان

نیروهای طالبان خانه گلبدین حکمتیار را محاصره کرده‌اند

منابع نزدیک به رهبر حزب اسلامی، به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان خانه گلبدین حکمتیار را در کابل محاصره کرده‌اند.

گفته می‌شود که جنجال برسر زمین خانه حکمتیار است که طالبان گفته متعلق به وزارت دفاع افغانستان می‌باشد.

این حادثه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این حکمتیار از رهبر و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک سخنرانی‌ در ماه حوت از نوع نظام و سیاست‌های طالبان مانند منع آموزش دختران، شدیداً انتقاد کرد.

او در مورد منع آموزش دختران گفت کسی که میان آموزش پسران و دختران تفاوت قایل می‌شود، «یقیناً اشتباه می‌کند.»

او همچنان از طالبان خواست که به مردم افغانستان اجازه دهد تا «نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کنند.»
کریم امین، عضو رهبری حزب اسلامی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان گلبدین حکمتیار را مجبور کردند که خانه و محل کارش را ترک بگوید و به مکان دیگر برود.

نیروهای طالبان روز یکشنبه خانه رهبر حزب اسلامی را در کابل محاصره کردند.

او گزارش های منابع محلی در مورد محاصره خانه حکمتیار در کابل را رد کرد. آقای امین گفت: «دفتر حزب اسلامی قطعا در محاصره قرار ندارد. اما تصمیم گرفته شد که محل اقامت امیر محترم حزب اسلامی و دفتر مرکزی حزب تغییر مکان بدهد.»

منابع می‌گویند که جنجال برسر زمین خانه و دفتر حکمتیار است که طالبان گفته متعلق به وزارت دفاع افغانستان می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا