افغانستانپناهندگانعکس

گردهم آیی تعدادی از مهاجرین افغان در برلین آلمان بخاطر بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب دخترانه

 

دکمه بازگشت به بالا