افغانستان

افغانستان آخرین کشور شاد دنیا در فهرست شاخص‌های کیفیت زندگی

در گزارش جهانی شادمانی که به تازگی منتشر شده، افغانستان در پایین این فهرست قرار داده شده است.

در این گزارش میزان شادمانی و رضایت کشورها براساس شش شاخص حمایت اجتماعی، درآمد سرانه، سلامت، آزادی، سخاوت و نبود فساد اداری مورد سنجش قرار گرفته است.

براساس این گزارش، افغانستان جزو کشورهایی است که میزان رضایت و شادمانی در آن به شدت پایین است و پس از آن، کشورهای لبنان، سیرالئون، زیمبابوه و کنگو قرار گرفته‌اند.

فنلاند ‌برای ششمین سال متوالی به عنوان شادترین کشور دنیا در صدر فهرست قرار گرفته و از نظر شاخص کیفیت زندگی، مردم این کشور بسیار سعادتمند هستند.

افزون بر این، در تازه‌ترین رده‌بندی اسرائیل پنج امتیاز بالاتر رفته، سوییس در رتبه هشتم قرار گرفته، کانادا رتبه ۱۳ را به دست آورده و آمریکا نیز در جایگاه ۱۵ قرار گرفته است.

گزارش جهانی شادمانی همه ساله از سوی موسسه شبکه توسعه پایدار که از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ پایه‌گذاری شده تهیه می‌گردد و هدف از تاسیس آن ترویج و تطبیق اهداف جهانی هزاره سازمان ملل است.

دکمه بازگشت به بالا