آموزشافغانستان

فراهم‌سازی زمینه آموزش برای هزاران کودک محروم افغان از سوی قطر

صندوق کمک‌های قطر برای آموزش اعلام کرده است که یک تفاهمنامه ارائه آموزش برای ۳۰ هزار دختر و پسر بازمانده از مکاتب ابتدایی را با وزارت معارف طالبان به امضا رسانده است.

در خبرنامه منتشر شده از سوی این صندوق آمده است که این یادداشت تفاهم میان خلیفه الکواری، رییس اداره توسعه قطر و وزیر معارف طالبان در دوحه امضا شده است.

در این خبرنامه آمده است که این پروژه با هدف ارائه خدمات آموزشی برای ۳۰ هزار کودک بازمانده از مکاتب ابتدایی که نیمی از آن‌ها دختر هستند به امضا رسیده است.

براساس این پروژه، صندوق کمک‌های قطر برای هزاران دانش‌آموز دختر و پسر از جمله دانش‌آموزان دارای معلولیت در یک دوره سه ساله زمینه آموزش را فراهم می‌کند که از طریق مکاتب قریه‌ها انجام خواهد پذیرفت.

رییس اداره توسعه قطر در مراسم امضای این تفاهمنامه گفته است که در حال حاضر ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان به شمول ۶۰ فیصد از دختران از مکتب بازمانده‌اند.

این در حالی است که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کمک‌های جامعه جهانی به بخش معارف به شدت کاهش یافته است، چرا که طالبان زمینه آموزش دختران را از بین برده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا