افغانستان

۲۵ شبکه فعال حقوق زن بسته ماندن درب مکتب‌ها و دانشگاه به روی دختران را شرم‌آور خواندند

۲۵ شبکه فعال حقوق زن و ۱۴۹ فعال مدنی در پیوند به پنج‌صدوپنجاهمین روز بسته ماندن دروازهای مکاتب و دانشگاه‌ها به‌ روی دختران در کشور، این تصمیم طالبان را شرم‌آور خوانده‌اند.

این شبکه روز جمعه، ۲۴ مارچ، در یک اعلامیه دسته‌جمعی، فیصله گروه طالبان در قبال آموزش و تحصیل دختران در افغانستان را «ننگ تاریخی» در قرن بیست‌ویکم خوانده و آن را در مغایرت با آموزه‌های اسلامی عنوان کرده‌اند.

در اعلامیه آنان آمده است که جامعه جهانی باید به تعهدات بیست‌ساله‌‌اش در قبال زنان و دختران افغان بایستد و نگذارد که پیش‌رفت‌های آموزشی دو دهه اخیر به باد فنا برود.

در اعلامیه تصریح شده است: «ما به‌عنوان شبکه‌ای از مدافعان و دادخواهان برای حق دسترسی دختران به آموزش از رهبران جهانی سازمان ملل متحدان و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا اقدام هماهنگ و جسورانه برای بازشدن مکاتب دخترانه در افغانستان انجام دهند.»

همچنان آنان خواستار مداخله جدی کشورهای اسلامی، سازمان همکاری‌های اسلامی و بازیگران منطقه‌ای جهت افزایش فشار بر گروه طالبان به خاطر رفع ممنوعیت حق آموزش دختران حق کار زنان شده‌اند.

به باور این شبکه، وضع محدودیت‌ها در برابر حضور دختران و زنان در جامعه، محرومیت‌شان از آزادی‌ها و تبعیض جنسیتی در افغانستان جامعه را با فاجعه انسانی روبه‌رو کرده است.

باورها بر این بود که طالبان با آغاز سال جدید تعلیمی، به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دهند تا دوباره به مکتب برگردند، اما ظاهراً این گروه نشان داده که اراده‌ای برای بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور ندارند

دکمه بازگشت به بالا