افغانستان

وزارت دفاع ملی بیش از ۲۰۰ تن از کارمندان متقاعد را دوباره استخدام کرد

وزارت دفاع ملی می‌گوید ۲۲۶ کارمند اداره‌های گوناگون این وزارت را که اخیراً به دلیل پایان دوره خدمت‌شان بازنشسته شده‌ بودند، به گونه «بالمقطع» دوباره جذب کرده است.

این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که افراد جذب شده شامل نظامیان و غیرنظامیان مسلکی به شمول پیلوتان قوای هوایی، افسران، مشاورین، انجینران، تخنیکران، مدیران، مامورین و کارکنان رتبه پایین می باشند.

وزارت دفاع ملی همچنان شایعه سوق دادن نیروهای فنی و مسلکی به بازنشستگی بدون در نظر گرفتن قانون را رد کرده و می‌افزاید که این وزارت متعهد به جذب افراد متخصص و مسلکی است و در صورت ضرورت از تجربه‌های کارمندان خود استفاده می‌کند.

در همین حال، لوی درستیز قوای مسلح کشور در یک پیام ویدیویی به نیروهای اردوی ملی هدایت داده است تا از فیرهای شادیانه بخاطر عید فطر خودداری کنند.

فصیح‌ الدین فطرت گفت: «به همه مسئولین و منسوبین اردوی اسلامی در قول اردوها، قطعات و جزوتام ها هدایت داده می‌شود که از فیرهای هوایی و شادیانه در شب‌ها و روزهای عید جداً خودداری نمایند و فضای مصئون و مطمئن را برای ملت مسلمان و متدین افغانستان در روزهای عید فراهم بسازند.»

دکمه بازگشت به بالا