افغانستان

امنیت دائمی افغانستان و تامین حقوق بشر محور گفتگوهای نشست دوحه خواهند بود

مارکوز پوتزل معاون سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با معاون اداری گروه طالبان دیدار کرده و گفته که امنیت دائمی افغانستان و تأمین حقوق بشر، در این کشور محور گفته‌های نشست دوحه خواهد بود.

ارگ تحت کنترول گروه طالبان شام امروز پنج‌شنبه(7ثور) اعلام کرده که معاون اداری این گروه با مارکوز پوتزل معاون سیاسی دفتر نمایند‌گی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است‌.

معاون سیاسی یوناما در بارۀ نشست دوحه پیرامون مسائل افغانستان گفته که در این نشست نمایندگان 22 کشور و 2 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد،در بارۀ مسائلی مانند امنیت دائمی افغانستان،منطقه‌ و فرامنطقه‌ حقوق بشر و سایر موضوعات مربوط به افغانستان گفتگو می‌کنند.

مولوی حنفی هم در این دیدار گفته که امارت طالبان به قوانین بین المللی، حقوق بشر، تعلیم و آزادی مطبوعات در چوکات اصول شریعت اسلامی و منافع ملی خود احترام دارد.

این گفته‌های دور از حقیقت طالبان در حالی مطرح می‌شوند که آزادی بیان در افغانستان به طور کلی خفه شده و نیمه قشر از جامعه( زنان و دختران) توسط این گروه از نعمت فراگیری علم و دانش محروم شدند.

معاون اداری طالبان گفته که امارت این گروه به هیچ گروه و فردی اجازۀ استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت همسایه‌ها و سایر کشورها را نخواهد داد. او ابرازی امیدواری کرده که نشست دوحه بتوانند تصمیم مؤثر و مثبت در باره افغانستان اتخاذ کنند.

گفتنی است که نشست دوحه با میزبانی دبیر کل سازمان در باره وضعیت جاری افغانستان با حضور نمایندگان 22 کشور جهان برگزار می شود.

دکمه بازگشت به بالا