آموزشافغانستان

طالبان به پسران بدون کلاه اجازه حضور در امتحانات مکاتب را نمی‌دهد

همزمان با آغاز امتحانات سالانه مکاتب پسرانه در مناطق گرمسیر، منابع محلی در قندهار می‌گویند، طالبان به دانش‌آموزان پسری که کلاه نداشتند اجازه حضور در جلسه امتحان را نداده است.

منابع محلی تاکید ورزیده‌اند که دانش‌آموزان بدون کلاه به دستور ریاست معارف طالبان در قندهار از امتحان محروم شده‌اند.

افزون بر این، ‌دانش‌آموزان نیز تایید کرده‌اند که طالبان به دلیل نداشتن کلاه به آن‌ها اجازه حضور در جلسه آزمون داده نشده و اقدامات این گروه به شکلی است که افغانستان در قرن ۱۷ زندگی می‌کند.

این در حالی است که پس از ورود طالبان به عرصه قدرت در افغانستان، این گروه محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و مردان وضع کرده و پوشش رسمی دانش‌آموزان پسر را با کلاه تنظیم کرده است.

افزون بر این، با وجود اینکه این گروه مکاتب را از دو سال پیش به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود ساخته، اما برای دختران کم سن و سال نیز پوشیده‌ترین یونیفرم را در نظر گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا