افغانستان

اقدامات طالبان هشت میلیون نفر را از دریافت کمک‌های غذایی محروم کرده است

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در افغانستان، دستکم هشت میلیون نفر از دریافت کمک‌های غذایی محروم شده‌اند.

این بیانیه در انتهای سفر کارل سکاو، ‌معاون مدیر اجرایی سازمان جهانی غذا به افغانستان صادر شده و در آن از جزئیات سفر پنج روزه آقای سکاو تشریح شده است.

سازمان جهانی غذا تاکید ورزیده که این مقام بین‌المللی با مردم و کسانی که از کمک‌های سازمان جهانی استفاده می‌کنند دیدار کرده است.

براساس این بیانیه، آقای سکاو در سفر خود به کابل با رهبری سازمان ملل در افغانستان، دیپلومات‌ها و سازمان‌های غیردولتی دیدار کرده است.

او همچنین با مقامات طالبان نیز دیدار کرده و در این دیدار نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌های این نهاد به نیازمندان در افغانستان را گوشزد کرده است.

افزون بر این، در بیانیه برنامه جهانی غذا گفته شده که بر اساس تخمین‌ها، بیشتر از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند و ۲.۸ میلیون نفر در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا