افغانستان

تاکید دوباره معاون یوناما؛ طالبان حکومت همه‌شمول تشکیل دهد

مارکوس پوتزل، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید ورزیده است که گفتمان ملی و حکومت همه‌شمول از مهم‌ترین نیازهای افغانستان هستند.

آقای پوتزل در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفت، طالبان باید نسبت به آنچه به جهان تعهد کرده پایبند باشد.

وی در ادامه اذعان کرد، با در نظر گرفتن شرایط جاری در افغانستان، به رسمیت شناختن طالبان امری غیرممکن در نظر گرفته می‌شود.

به گفته آقای پوتزل، به رسمیت شناختن یک حکومت از سوی کشورهای عضو سازمان ملل صورت می‌پذیرد، اما در حال حاضر این امر ناممکن است.

معاون یوناما خاطرنشان ساخت، طالبان باید خواسته‌های مردم افغانستان را در نظر بگیرد و به آن‌ها پاسخ بدهد.

گفتنی است، با وجود اینکه همه روزه طالبان با جامعه جهانی در ارتباط است، جهان هیچگونه تغییری در سیاست این گروه به خود ندیده است.

این در حالی است که طالبان همواره گفتمان ملی و تشکیل حکومت همه‌شمول را از مسائل داخله افغانستان عنوان کرده و تاکید وزریده است که به هیچ کشوری در این زمینه پاسخگو نیست.

 

دکمه بازگشت به بالا