افغانستانجهان

واکنش مسعود به جدال لفظی فایق و اکرم؛ این جدال تجاوز آشکار به افغانستان است

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، جدل لفظی میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل را «تجاوز آشکار به افغانستان» خواند.

وی با اشاره به تاریخ مداخلات بیگانگان، گفت که در این نشست یک بار دیگر نیات شوم علیه افغانستان آشکار شد.

در این نشست، نمایندگان افغانستان و پاکستان به برخورد دوگانه برخی کشورها با دهشت‌افگنی اشاره کردند که مناقشه لفظی میان آنها را به دنبال داشت.

آقای مسعود نماینده افغانستان را نماینده مردم خواند و تاکید کرد که در برابر مداخله بیگانگان، وحدت ملی ضامن پیروزی افغانستان است.

وی همچنین یادآور شد که با وجود تلاش‌های طالبان، کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نمایندگان دولت پیشین است.

رهبر جبهه مقاومت با تاکید بر حاکمیت ملی، خواستار پایان مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان شد.

وی هشدار داد که مداخله کشورهای منطقه‌ای در امور افغانستان راه به جایی نخواهد برد و تنها راه نجات افغانستان، اتحاد ملی و صیانت از حاکمیت ملی است.

آقای مسعود در انتها تاکید کرد جبهه مقاومت ملی با همه توان از حق حاکمیت ملی و استقلال افغانستان دفاع خواهد کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا