افغانستان

صدور فرمان رهبر مخفی طالبان برای «اصلاح فکری جوانان افغان»

مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کردند، رهبر این گروه فرمانی را برای اصلاح فکری و تقویت اقتصادی جوانان افغان تایید کرده است.

محمد یونس راشد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت، این طرح به زودی به صورت علنی در خواهد آمد. وی افزود، محتوای کامل این فرمان در یک نشست مطبوعاتی اعلام خواهد شد.

طالبان در دو سال گذشته با صدور قوانینی محدودیت‌هایی برای شهروندان قائل شده است؛از جمله تعطیلی مکاتب دختران و منع تحصیل آنان در دانشگاه‌ها که با انتقادات گسترده جامعه جهانی مواجه شده است.

همچنین این گروه قوانین سختی پیرامون پوشش مردم وضع کرده است.طالبان همچنان سعی دارد تا نظام آموزشی کشور را با تفاسیر خود از شریعت تغییر دهد.

مقامات طالبان مدعی شدند که فکر جوانان در دو دهه اخیر تحت تاثیر فرهنگ‌های غربی بوده است، بنابراین طالبان تلاش دارد تا افکار آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال، قیود طالبان باعث شده تا جوانان به تدریج کشور را ترک کنند و فقر و بیکاری نیز از دلایل مهاجرت آنان است.

دکمه بازگشت به بالا