افغانستاناقتصاد

روزهای سخت کشاورزی در بادغیس؛ کاهش ۸۰ درصدی تولیدات در سال جاری

ریاست زراعت، آبیاری و دامداری طالبان در ولایت بادغیس اعلام کرده است که میزان تولید فرآورده‌های کشاورزی در این ولایت به شدت کاهش یافته است.

ریاست زراعت طالبان در بادغیس گفت، کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل خشکسالی و کاهش شدید ریزش باران در جریان سال جاری است.

در این راستا، آخندزاده منیر، رییس زراعت، آبیاری و دامداری در بادغیس گفت، در جریان سال گذشته سرمای بیش از حد هوا باعث شده تا بارندگی کاهش داشته باشد و به دنبال آن خشکسالی شود.

در عین حال، عبدالهادی ترابی، سرپرست ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی در بادغیس گفت، سرویس‌دهی به کشاورزان جریان دارد و تا هنوز دو هزار خانواده سرویس دریافت کرده‌اند.

همزمان، شماری از کشاورزان می‌گویند که در اثر خشکسالی بی‌پیشینه در سال جاری، فرآورده‌های کشاورزی خود را از دست داده‌اند و در وضعیت بسیار بدی از نظر اقتصادی قرار دارند.

این در حالی است که افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان با شدیدترین بحران انسانی در بخش حقوق بشر، حقوق زنان و اقتصاد مواجه شده و بسیاری از مردم کارهای خود را از دست داده‌اند و کاهش تولیدات کشاورزی عواقب به مراتب بدتری را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا