افغانستانجهان

مقام سازمان ملل خبر داد؛ برگزاری نشست «نقش زنان در اسلام» با تمرکز بر زنان افغانستان

امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، از برگزاری نشستی تحت عنوان «نقش زنان در اسلام» خبر داد که متمرکز بر وضعیت زنان و دختران افغان خواهد بود.

وی اظهار داشت، وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود و خواستار فشار بر طالبان برای تضمین حق تحصیل و کار زنان شد.

خانم محمد گفت کشورهای همسایه افغانستان نیز باید فشار بیاورند تا حقوق زنان در افغانستان بازگردانده شود.

این در حالی است که زنان افغان همواره با برگزاری تظاهرات اعتراضی، خواستار رفع محدودیت‌ها و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند.

رییس مجمع عمومی سازمان ملل نیز از طالبان خواست تا در ممنوعیت تحصیل دختران و زنان تجدیدنظر کنند، در حالی که این گروه تا کنون هیچ توجهی به خواسته‌های جهانی نکرده و مسئله زنان و دختران افغانستان را یک مسئله کوچک داخلی می‌داند.

شماری از فعالان حقوق زنان می‌گویند، طالبان باید در این نشست از تجربه‌های سایر کشورهای اسلامی الهام بگیرند.

دکمه بازگشت به بالا