افغانستان

ناتوانی طالبان در توزیع پاسپورت؛ پذیرش درخواست حضوری پاسپورت نیز متوقف شد

ریاست عمومی پاسپورت زیرنظر طالبان اعلام کرد توزیع پاسپورت با درخواست‌های کاغذی در کابل که از ۲۰ جدی شروع شده بود، از امروز متوقف شده است.

این اداره دلیل توقف را شکایات مردم از هرج‌ومرج و نبود سهولت و سرمای هوا عنوان کرد اما از فساد صحبتی نکرد.

اما مردم طی ماه‌ها گله داشتند که در این روند فساد زیاد است و متقاضیان عریضه‌ها را با پول می‌خرند و بسیاری از ماموران این اداره در فساد دست دارند.

شکایات آنان مبنی بر این بود که گرچه عریضه‌ها را می‌خرند اما طالبان آن را به سطل زباله می‌اندازد.

توزیع پاسپورت که پس از ماه‌ها آغاز شده بود، بار دیگر پس از کمتر از یک ماه متوقف شد.

اما ریاست پاسپورت گفت کار برای راه‌اندازی چهار مرکز دیگر ادامه دارد تا بتواند خدمات را بهتر ارائه دهد.

دکمه بازگشت به بالا