افغانستانحقوق بشرنگاه‌هاهنر

حضور دختران در کارگاه‌های نقاشی به دلیل ترس از بازداشت کم‌رنگ شده است

محدودیت‌های اخیر به شمول بازداشت دختران به اتهام «بی‌حجابی» در میان خانواده‌هایی که دختران‌شان به مراکز آموزشی یا کارگاه‌های نقاشی می‌روند ایجاد ترس و وحشت کرده است.

مراکز آموزش زبان‌های خارجی، کارگاه‌های نقاشی و خطاطی از محدود مکان‌هایی است که به صورت پنهان یا آشکار زمینه‌ی آموزش شماری از دختران را فراهم کرده اما به گفته مسوولان کارگاه‌های نقاشی، بازداشت دختران از نقاط مختلف کابل سبب کاهش حضور دختران در این مراکز شده است.

قربان نجفی، مدیرمسوول یک کارگاه نقاشی در کابل به خامه پرس گفت که پس از ایجاد نگرانی‌ها در نقاط مختلف شهر کابل بخصوص بازداشت‌ دختران در چند هفته‌ی پسین، حضور دختران در این مرکز بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته‌ی او، قبل از این بازداشت دسته‌جمعی دختران به اتهام بی‌حجابی حدود ۷۰ دختر در این مرکز مشغول آموزش اصول نقاشی بود و در این عرصه پیشرفت‌های چشم‌گیری نیز داشتند اما اکنون تعداد آنها به کمتر از ۲۰ نفر کاهش یافته است.

لطیفه بهادری یکی از هنرجویان در این کارگاه نقاشی به خامه پرس گفت که اقدام اخیر حکومت سرپرست بین خانواده‌ها و دختران ایجاد ترس کرده و نگرانی شدید خانواده‌ها را در قبال داشته است.

به گفته‌ي او، این بازداشت‌ها حتی روی روند کاری او نیز تاثیر گذاشته است: «مه خودم قبلا یک هفته وقت به یک اثرم میماندم اما حالی دو هفته میشه که روی یک نقاشی کار میکنم و هنوز خلاصش نتانستم.»

سمیرا یکی دیگر از دختران هنرجو در این گالری است که با بسته شدن درب مکاتب به نقاشی رو آورده است. او به خامه پرس گفت: «صنف نهم مکتب بودم که طالبان مکتب ره بسته کدن. حتی هنوز اطلاع‌نامه‌مان (برگه نتایج) ره هم دریافت نکده بودیم.»

پس از حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی فعالیت هنر نقاشی به گونه‌ی کم سابقه‌ای در کشور کاهش یافت و شماری از از کارگاه‌های نقاشی در ولایت‌های مختلف بسته شدند و هنرمندان از نقاشی چهره‌ها و بعضی اشیای دیگر منع شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا