آموزشحقوق بشرنگاه‌ها

اوتانبایوا به مناسبت ۸ مارچ: محدودیت‌ها علیه زنان خطر فقر و انزوای افغانستان را بیش‌تر می‌کند

رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس هیأت معاونت این سازمان در افغانستان می‌گوید که محدودیت‌ها علیه زنان، خطر سوق دادن افغانستان به‌سوی فقر و انزوای بیشتر را افزایش می‌دهد.

رییس هیأت معاونت این سازمان در افغانستان این موضوع را به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی همبستگی زنان مطرح کرده و از حکومت سرپرست افغانستان خواسته که به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران پایان دهد.

براساس بیانیه‌ی یوناما، اوتانبایوا ابراز تاسف کرده است که در افغانستان، به‌جای سرمایه‌گذاری روی زنان، «یک سرمایه‌گذاری منفی فاجعه‌بار» می‌بیند که صدمات شدیدی بر زنان و دختران وارد می‌کند وسبب ایجاد مانع برای صلح و رفاه می‌گردد.

در بیانیه‌ی یوناما آمده است که زنان افغانستان می‌گویند که برای ایجاد تغییر به حمایت جهانی در زمینه‌های دادخواهی، حصول اطمینان از مشارکت فعال و نمایندگی زنان در تمامی گفتگوها در مورد آینده‌ی افغانستان و حفظ کمک‌های بین‌المللی که مستقیماً از زنان حمایت می‌کند، نیاز دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا