افغانستاناقتصاد

بانوان تجارت‌پیشه از نبود بازار خرید و فروش انتقاد می‌کنند

شماری از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند، بازار مناسی برای تولیدات آن‌ها وجود ندارد و خرید و فروش به درستی انجام نمی‌شود.

این زنان تاکید ورزیده‌اند که در ماه‌های گذشته بازار خرید و فروش به شدت کمرنگ بوده و به همین دلیل از طالبان می‌خواهند تا اقدامات مثبتی برای اقتصاد انجام بدهند و سهولت‌های بیشتری را در اختیار آن‌ها قرار بدهند.

ممتاز یوسفزی، یکی از زنان تجارت‌پیشه می‌گوید، برای زنانی که در بخش خصوصی فعالیت دارند و بانوانی که تولیدکننده هستند، به ویژه تولیدات ویژه افغانستان باید بازار دائمی ایجاد شود و زنان بتوانند آزادانه تولیدات خود را در مارکت‌ها به فروش برسانند.

همزمان، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید، برای زنان تجارت‌پیشه بازارهای داخلی و سمینارهای آموزشی ایجاد کرده‌اند و به زودی نمایشگاه‌هایی نیز در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، نقش زنان در رشد اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که اگر زنان حمایت شوند می‌توانند زمینه کار و اشتغال را برای ده‌ها زن دیگر نیز فراهم کنند.

این در حالی است که طالبان کار کردن زنان در موسسات غیردولتی به شمول موسسات امدادی و نهادهای مردمی را ممنوع اعلام کرده است و در ادارات دولتی زیر دست این گروه نیز زنان جایی ندارند.

دکمه بازگشت به بالا