افغانستان

طالبان: محدودیت بر کار زنان با ملل متحد مساله داخلی افغانستان است

وزارت خارجه طالبان روز جمعه در واکنش به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درمورد ممنوعیت کار زنان برای این سازمان، تاکید کرد که این تصمیم یک «مساله داخلی افغانستان است که تأثیری بر کشورهای خارجی ندارد.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه‌ خواستار «لغو سریع» محدودیت‌ها بر زنان شد و از «همه دولت‌ها و سازمان‌ها خواست از نفوذ خود استفاده کنند.»

وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه‌ای گفت: «ما متعهد به تامین تمام حقوق زنان افغان هستیم و در عین حال تأکید می‌کنیم که تنوع باید مورد احترام قرار گیرد، نه اینکه سیاسی شود.»

در این بیانیه سایر بخش‌های قطعنامه مشمول تعهد به تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه گفت: «مسیر بهبودی پس از جنگ مستلزم رفع بی قید و شرط تحریم ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد، چندجانبه و یکجانبه علیه کشور و ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه ای به کشور است.»

این وزارت افزود: «بحران بشردوستانه جاری در افغانستان ساخته دست بشر است و به دلیل محدودیت‌های اقتصادی در این کشور ایجاد می‌شود. در حالی که کمک‌های بشردوستانه قدردانی می شود، واقعیت این است که این بحران جاری تنها با برداشتن محدودیت‌ها بر کشور و کمک به افغانستان برای رسیدگی به نیازهای اصلی تغییرات اقلیمی، اقتصادی، زیربنایی و توسعه‌ای مردم آن قابل حل است.»

وزارت خارجه در مورد اینکه «تعامل تنها راه واقع بینانه» است گفت: «ما آماده همکاری مشترک با کشورهای همسایه و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با چالش‌های افغانستان هستیم.»

دکمه بازگشت به بالا