دکتر سید احمد جهش

  • نگاه‌ها

    سرنوشت تراژیک افغانستان

    قراریکه مشاهده میشود اکثرتحلیلگران امورافغانستان، علت ها را فراموش نموده برمعلول ها پرداخته وتوضیح میکنند که پدیده های چون پاکستان(…

دکمه بازگشت به بالا