نگاه‌ها

مشت‌ها باز و چهره‌ها عریان‌تر می‌شوند

داکتر عثمان روستار تره‌کی از فاشیست‌ها و نظریه‌پردازان مشهور برتری‌طلبی قومی و تمامیت‌خواهی در افغانستان به ملاقات ملاهیبت الله و دیگر رهبران طالبان به قندهار و کابل رفته است.

او در مصاحبه‌ی اخیر خود با بخش پشتوی بی بی سی می‌گوید: با ملا هیبت الله و رهبران طالبان ملاقات نمود و مشوره‌های‌خویش را برای آنان در باب حکومت‌داری و سیاست ارایه کرد. او می‌افزاید: رهبران طالبان قبل از ملاقات یا بعد از آن برای او می‌گفتند که او را به خوبی می‌شناسند، با دیدگاه‌ها و نظریات او در مورد افغانستان آشنا هستند و از دیدگاه‌ها و نظریات او استقبال می‌کنند.

حالا عده‌ای که فریب شعارهای دینی و اسلامی طالبان را خورده‌اند و در اسارت «اسلامیت» طالبانی به سر می‌برند بگویند: میان روستار تره‌کی فاشیست تمامیت‌خواه و ملا هیبت‌ الله و دیگر رهبران اسلام‌پال طالبان چه پیوند و‌ رابطه‌ای وجود دارد؟!

چرا رهبر طالبان از میان این همه دانشمند و متخصص برادران پشتون روستار تره‌کی را از فرانسه می‌خواهد و به حضور می‌پذیرد؟! چرا و چگونه رهبران طالبان با نظریه‌های فاشیستی و برتری‌طلب اسلام‌ستیزی چون روستار تره‌کی آشنا هستند و از آن استقبال می‌کنند؟!

بیایید علیه طالب یک رسانه شوید و مطلب را تا می‌توانید هم‌رسانی‌ (share) کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا