نگاه‌هاویدئو

واقعا ما از پس افغانستان بر نمی آییم؟

این بحث مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران بر سر آب هلمند جالب و قابل توجه است.

مجری نشان می‌دهد که تا چه حد، فاشیست و متکبر تشریف دارد و با این پرسش و لحن و قیافه ای که به خود می گیرد افغانستان را به عنوان کشور مدنظر قرار نمیدهد و برای مردمش ارزشی قایل نمی شود و با یک حس تحقیر آمیزی نسبت به افغانستان می پرسد:

واقعا ما از پس افغانستان بر نمی آییم؟
فاشیست های ایرانی نگاه و احساس برتری طلبی عجیبی در برابر افغانستان و مردمش دارند و این نگاه را گاهی در سریال های تلویزیونی همچون این مجری منعکس می سازند.

الیته پاسخ ظریف وزیر خارجه به این مجری متکبر و فاشیست بسیار ظریفانه، دیپلوماتیک، اخلاقی و انسانی بود.

من باور دارم که بسیاری از مردم و ملت ایران اینگونه نگاه های فاشیستی در برابر افغانستان و مردمش ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا