نگاه‌ها

ملاحظه وزیر داخله بالای احکام غنی

یکی از نشانه‌های فروپاشی نظام این است که هر وزیر و مقام حکومتی به منطق و عقلانیت نهفته در احکام رهبری حکومت شک می‌کند. مثلا وزیر داخله بجای اجرای حکم ریس جمهوری، حکم را در جعبه میزش حفظ می‌کند و می‌گوید که من در این مورد ملاحظه دارم.

عبدالستار میرزک‌وال سرپرست وزارت داخله، از روزی که به این سمت گماشته شده تا کنون چندین حکم اشرف غنی در مورد مقرری روسا در این وزارت را اجرا نکرده و مدعی شده که این احکام با دقت صادر نشده و او در مورد آنان ملاحظه دارد.

این در حالی است که گفته می‌شود میرزک‌وال روابط نزدیکی با اشرف غنی دارد و بر اساس همین روابط سرپرست وزارت داخله شده است. او در حالی‌که یک سابقه‌کاری مملو از ناکارگی و فساد دارد، در وزارت داخله نیز کدام طرح و برنامه روشن ارایه نکرده و در دوره ماموریت او بیش از صد ولسوالی سقوط کرده است. میزرک‌وال کمتر در وزارت داخله حضور دارد و اکثرن در سفرهای ولایتی است. سفرهایی‌که هدفش معلوم نیست و فقط بررسی وضعیت امنیتی عنوان می‌شود.

تمام امور وزارت داخله توسط یکی از پسران میرزک‌وال به اسم میرویس که در اداره راه آهن معین برحال است، پیش برده می‌شود. میرویس تمام امور وزارت را بدست گرفته و معتقد است که پدرش توانایی وزارت کردن را ندارد. رفتار نامناسب و انحصارجویانه میروس جان موجبات ناراحتی شدید معینان وزارت را فراهم کرده است.

گفتنی است که یک برادر میرزک‌وال فرمانده پولیس کاپیسا است، یک پسرش ریس برنامه‌های ریاست جمهوری است و ریس جرایم وزارت نیز از خویشاوندانش است. میرزک‌وال روابط نزدیکی با فضلی گروپ نیز دارد. او به شدت یک آدم قوم‌گرا است و به دلیل سابقه کمونیستی‌اش بسیاری از افسران متقاعد کمونیست(رفقای حزبی) را دوباره وظیفه داده که این امر یکی از دلایل دیگر رنجش کادرهای جوان از او است.

حالا فرض کنید که بجای میرزک‌وال کس دیگری می‌بود که به حلقه سه نفره جمهوریت مرتبط نمی‌بود و در تذکره‌اش پشتون نوشته نمی‌بود، آبا می‌توانست احکام غنی را نقض کند؟ پاسخ نخیر است. از همین‌جا می‌توان حدس زد که چقدر نظام از اصول و سیستم فاصله گرفته و بر پایه روابط شخصی و سلیقه‌ای متکی شده است. وقتی با حلقه سه نفره مرتبط باشی، حتی می‌توانی حکم غنی را نقض کنی، بی‌انکه بازخواست‌گری وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا