نگاه‌ها

آقای کرزی! شما خود اساسی ترین مصیبت و مشکل ما هستید

آقای کرزی!
لویه‌جرگه‌ها،قانون‌اساسی آن شاه فاسد بیکاره و عیاش،جناب شما و برادران ناراضی تالب تان،غنی و بقایای فاسد رژیم متقلب معروف به جمهوری سه نفره،هیچ کدام مشکلی را برای این مردم بلاکشیده حل نمی‌کنید؛شما خود اساسی ترین مصیبت و مشکل ما هستید.عقلانیت جدید نمی‌تواند با تفاله‌های بازمانده‌ی قرون‌وسطایی کار کند.بهتر است دست از سر مردم بردارید!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا