نگاه‌هاویدئو

اندر باب چرندیات اشرف‌‌غنی‌احمدزی

اشرف‌غنی می‌گوید نه دانشگاه نه پوهنتون، من می‌گویم باتلاق؟!
– در آن باتلاق خودت ریس بودی، چرا آن باتلاق را به گلستان تبدیل نکردی، فکر نمی‌کنی به دانشگاه و دانشگاهیان توهین کرده‌اید؟
-نام مهم است و نومینالیزم یک مکتب فلسفی است.
-اگر نام مهم نیست چرا اجازه نمی‌دهید بر سر در کانون‌های علمی بنویسند دانشگاه؟
چرا قانون تحصیلات‌عالی را معلق گذاشته‌اید؟
-چرا عبارت “مصطلاحات‌ملی” را در قانون‌اساسی جعل کرده‌اید؟
-اگر نام مهم نیست چرا بر کلمه‌ی”افغان” در تذکره ها پافشاری می‌کنید؟
-اگر نام مهم نیست خراسان که بهتر از افغانستان است،چرا نام آریانا یا خراسان را بر افغانستان نمی‌گذارید،چرا جن‌زده میشوید وقتی خراسان می‌گوییم؟
-اگر اسم مهم نیست می‌شود شما را به جای دکتر اشرف‌غنی ملانصرالدین صدا کرد چون ملا‌نصرالدین یک مصداق دیگری دارد؟
-نام که مهم نیست چرا فرودگاه کابل را به نام کرزی گذاشته‌اید،اگر نام مهم نیست چرا نام سبزوار را شیندند گذاشتید،نام قره‌تپه را تورغندی و نام افشار را خوشحال‌خان ختک گذاشتید؟
بزرگان دین و اخلاق گفته‌اند نام‌های خوب انتخاب کنید و بگذارید.
واقعا چرند می‌گویید.متاسفم به حال شما و شرمنده‌ام که شهروند کشوری هستم که تو پست ریاست‌جمهوری‌اش را با تقلب و نیرنگ و متکی به بیگانگان غصب کرده ای.
بهتر است سایه ات را از سر ما کم کنی!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا