نگاه‌ها

مذاکرات یونس قانونی و عطا نور با طالبان در دوبی

بین یاسین ضیاء ( جان فدای اشرف غنی) و اسدالله خالد اختلافاتی بروز کرده است.

اطلاع سری واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که یونس قانونی، عطا محمد نور و بسم الله محمدی در شهر دوبی چند دور با نماینده های طالبان مذاکراتی انجام داده اند. پیوست به گزارش گفته می شود که پنجشیر از چهار جهت تحت نظارت اپراتیفی شبکه های اطلاعاتی چندین کشور قرار دارد تا ازین نقطۀ خطرناک، قیامی صورت نگیرد و روند تحویل دهی قدرت به طالبان مختل نشود.

تماس ها میان سیاسیون پنجشیر با طالبان با میانجی گری پاکستان صورت گرفته است. درتماس های جداگانه، محمد محقق و کریم خلیلی نیز با هیأت های پاکستانی دیدارهایی داشته اند. گزارش حاکی است که اشرف غنی نیز با اجندای قبلاً ترتیب شده، با حکومت پاکستان درتفاهم قرار دارد. حاجی الماس و میرامان الله گذر تابع دستورات اشرف غنی اند.

در داخل باشگاه جمهوری سه نفره، خالد با یاسین ضیاء برسر مقرری ها جنجال هایی بروز کرده است.
نیروهای دفاع مردمی در ولایت بدخشان و تخار درحال انسجام اند. نیروهای مارشال دوستم، دسته جات طالب را درآقچه درهم کوبیده و تحرکات به شدت ادامه دارد.

نیروهای مردمی دربرابر طالبان با خطراتی مواجه اند از جمله ضربات ناگهانی طیارات بی سرنشین که اجازه نخواهند داد آنان سد راه تحویل دهی قدرت به طالبان شوند.

موضع گیری ناگهانی طالبان برعلیه ترکیه، بخشی از اختلافات علنی شده بین عربستان و پاکستان با ترکیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا