افغانستاناقتصاد

فعالیت‌ها و دست آوردهای د افغانستان بانک در سال مالی گذشته

مسئولان در د افغانستان بانک می‌گویند که در سال مالی گذشته ۱۴۰۱ هـ.ش، سه میلیارد و یک صدوچهل میلیون بانکنوت جدید افغانی به کشور رسیده است.

مسئولان د افغانستان بانک، گزارش فعالیت‌ها و دست آوردهای شان را درسال مالی ۱۴۰۱ هـ.ش، را با رسانه‌ها به اشتراک گذاشتند.

در این نشست احمد جواد سداد، رئیس سیاست پولی آن بانک در مورد اهداف این بانک، وظایف اصلی و تطبیق موفقیت آمیز سیاست‌های موفق بانک مرکزی معلومات ارائه کرد و گفت: «د افغانستان بانک توانسته است در سال مالی ۱۴۰۱ هـ.ش ارزش پول «افغانی» را در مقابل اسعار خارجی به شکل بهتر حفظ کند.

سداد افزود که در سال مالی ۱۴۰۱ ارزش پول «افغانی» در مقابل دالر امریکایی (۱.۰۱) درصد افزایش یافته است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ ارزش پول «افغانی» در مقابل دالر امریکایی (۱۳.۸۶) درصد کاهش یافته بود.

وی گفت؛ در سال مالی ۱۴۰۱، سه میلیارد و یک صدوچهل میلیون وهشتصد هزار بانکنوت جدید افغانی که شامل بانکنوت‌های (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰) است به کشور رسیده است که یک میلیارد و یک صد میلیون آن به بانک‌های تجاری، بانک‌های ولایات و نمایندگی‌های بانک‌ها توزیع شده است.

سداد توضیح داد که د افغانستان بانک در تلاش است، تا بانکنوت‌های کهنه افغانی را از بازار جمع‌آوری و بانکنوت‌های جدید را توزیع کنند.

به گفته وی، د افغانستان بانک در سال مالی گذشته، هشت میلیارد و ششصدو هشتاد و سه میلیون و دوصدو چهل و چهار هزار و چهارصدو نوزده افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است که نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ (۵۹.۵) درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنان محمد عباس سامح، رئیس عملیات بازار بانک مرکزی نیز در مورد ذخایر ارزی این بانک معلومات ارائه کرد و گفت: «با وجود این که دسترسی د افغانستان بانک به بخش زیادی از ذخایر ارزی از نوزده ماه گذشته قطع شده است، اما بانک با تلاش خود توانسته است به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی داشته باشد.

سامح افزود: «تمام ذخایر ارزی کشور ۹.۲۸میلیارد دالر است که ۷.۳۰میلیارد دالر آن که ۷۹ درصد ذخایر است در دست ایالات متحده آمریکا است.

به گفته وی، از جمله ذخایر ارزی ۱.۸میلیارد دالر که ۱۹ درصد ذخایر است؛ در یازده بانک هفت کشور (سوئیس، آلمان، انگلستان، ایرلند، ایتالیا، امارات متحده عربی و پاکستان) است.

درعین حال، داکترمحمد یوسف سلیم، رئیس بانکداری اسلامی د افغانستان بانک در مورد بانکداری اسلامی معلومات ارائه کرد و گفت که بانکداری اسلامی در حال حاضر در تمام کشورهای جهان رو به رشد است و د افغانستان بانک نیز برای ترویج بانکداری اسلامی در کشور تلاش می‌کند.

درهمین حال، احمد ظاهر ناصرزی، رئیس نظارت بر مؤسسات مالی غیربانکی د افغانستان بانک، فعالیت‌های مهم سکتور غیربانکی در سال مالی گذشته را به اشتراک گذاشت، لغو بیش از ۲۵۰۰ صرافی و خدمات پولی غیرمعیاری، تقویت سیستم صدور جواز، غیر ‌قانونی بودن بیش از هفتصد صرافی بدون جواز را از جمله فعالیت‌های مهم این سکتور خواند.

.

دکمه بازگشت به بالا