آموزشافغانستانزندگی

دستور طالبان به استادان دانشگاه؛ از طالبان هیچ انتقادی نشود

براساس مکتوب منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از سوی طالبان، این گروه خطاب به استادان دانشگاه دستور داده است که در نوشته‌های خود از انتقاد از طالبان خودداری کنند.

در این نامه به استفاده از اصلاحات ملی و تسلط استاد بر هر دو زبان فارسی و پشتو تاکید شده است.

گفتنی است، مکتوب به دست آمده حاوی هفت دستور از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای تحقیق و ترجمه است که از سوی مزمل، رییس بخش تحقیق،‌ تالیف و ترجمه این وزارتخانه طالبانی ارسال شده است.

در این مکتوب، مزمل از استادان خواسته تا از نظام طالبان در افغانستان دفاع کنند و هرگونه انتقاد در اظهارات آن‌ها دیده نشود، در غیراینصورت با چالش مواجه خواهند شد.

افزون بر این، گفته شده که استادان در آثار خود از اصطلاحات بیگانه مانند دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دیگر کلمات خودداری کنند، چرا که به گفته رییس تحقیقات و ترجمه طالبان برای این کلمات «اصطلاحات ملی» وجود دارد.

افزون بر این، وزارت تحصیلات عالی از استادان خواسته تا در آثار خود از دیدگاه‌های علمای مذهبی استفاده کنند و در شروع هر اثر به دیدگاه‌های اسلامی مراجعه کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا