افغانستان

روند توزیع کمک‌های نقدی و پروسه ثبت‌نام یتیمان، زنان بیوه و معلولین از سر گرفته شد

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین حکومت موقت که روند توزیع کمک‌های نقدی به یتیمان، زنان بیوه و معلولین را متوقف کرده بود از شروع دوباره‌ی این پروسه خبر داده است.

این وزارت در خبرنامه‌ای که صبح روز پنج‌شنبه، بیست‌وپنجم جوزا منتشر شده اعلام کرده که پروسۀ ثبت نام یتیمان، زنان بیوه و معلولین که قبلاً به منظور بررسی و ایجاد شفافیت به شمول مرکز در تمام ولایات کشور متوقف شده بود دوباره آغاز شده است.

طبق این خبرنامه، به تعداد 3500 تن از معلولین، یتیمان و زنان بیوه که برخلاف طرزالعمل وزارت امور شهدا و معلولین ثبت گردیده بودند اسامی آنها از لیست حذف شده است.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از یتیمان، زنان بیوه و افراد دارای معلولیت خواسته که در مرکز و ولایات برای ثبت نام اقدام کنند. افراد واجد شرایط، نخست عرائض خویش را به ریاست‌های مربوطه تسلیم نموده و منتظر باشند تا بررسی خانه به خانه به منظور صحت واجد شرایط بودن بررسی شود.

شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی معین امور شهدا و معلولین حکومت موقت گفته که تا اکنون (190000) تن معلول، (80000) تن خانم بیوه و (3۵0000) تن یتیم را در این وزارت ثبت و راجستر نموده‌اند و ادعا کرده که در این پروسه هیچ نوع جعل و تزویر اعمال نشده.

گفتنی است که وزارت مالیه حکومت موقت در سال مالی 1402 به اساس نیازمندی وزارت امور شهدا و معلولین دوازده میلیارد افغانی بودجه را به این وزارت اختصاص داده است.

وزارت شهدا و معلولین گفته که بعد از تقسیمات بودجه به اساس نیازمندی‌های ولایات روند توزیع مساعدت‌های نقدی ماهانۀ یتیمان، زنان بیوه و افراد دارای معلولیت را قبل از فرارسیدن عید سیعد اضحی آغاز می‌کند.

دویچه وله قبلا به نقل از وزارت شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان گزارش داده بود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در افغانستان معلول هستند اما در تازه‌ترین آمار خود گفته که حدود ۱۹۰ هزار معلول را ثبت و راجستر کرده‌اند و این در حالی است که طبق یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر حدود ۱۳.۹ درصد از کل جمعیت افغانستان از معلولیت رنج می‌برند.

دکمه بازگشت به بالا