افغانستان

نگرانی نماینده ویژه سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی در افغانستان

روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید، سازمان ملل به شدت نسبت به تغییرات اقلیمی در افغانستان به شدت نگران است.

خانم اوتونبایوا که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت، خشکسالی در افغانستان درجه فقر را افزایش داده و به ناامنی و عدم مصنویت غذایی به شکل حاد منجر شده است.

او در ادامه توصیه کرد که برای جلوگیری از چالش‌های تغییرات اقلیمی، تماس جامعه با حاکمان برحال افغانستان ضروری باشد.

تغییرات اقلیمی و کمبود آب در حالی زیر حاکمیت طالبان افغانستان را در بر گرفته است که طالبان حفر چاه‌های عمیق را در بعضی از ولایت‌ها ممنوع اعلام کرده‌اند.

افزون بر این، طالبان پروژه‌های دولت پیشین از جمله پروژه کانال آب قوش تپه را نیز از سر گرفته، هرچند که به نگرانی دیگر کشورها پیرامون آب دامن زده است.

 

دکمه بازگشت به بالا