افغانستان

نگرانی ایران از حضور گروه‌های دهشت‌افگن در افغانستان

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل نسبت به فعالیت داعش و القاعده و همچنین گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

آقای ایروانی گفت، کشورهای همسایه و منطقه از ناحیه حضور گروه‌های دهشت‌افگن و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به شدت نگران هستند.

او در ادامه گفته است، ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر به صورت کامل در افغانستان اجرا نشده و بازرگانی غیرقانونی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی در بخشی از اظهارات خود از گسترش آزمایشگاه‌های تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان و موادی از جمله متامفتامین خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش روزنامه شرق، نماینده ویژه ایران در سازمان ملل در اظهارات بی پیشنه و محکم گفته است که طالبان در تلاش است تا پیوندهای عمیق فرهنگی، زبان و تاریخی افغان‌ها با زبان فارسی را از بین ببرد و تسلط فرهنگ پشتون را بر سایر گروه‌های قومی اعمال کند.

این مقام دیپلمات ایرانی تاکید ورزید که طالبان در تلاش است تا ساختار جمعیتی ولایت‌های هزاره و تاجیک نشین را تغییر دهد.

گفتنی است، آقای ایروانی در انتهای اظهارات خود هشدار داد که انزوای افغانستان به سود مردم این کشور نیست و جامعه جهانی باید با این گروه تعامل داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا