افغانستان

۱۳ شهروند افغانستان از زندان‌های کراچی آزاد شدند

کنسولگری امارت اسلامی در شهر کراچی از آزادی ۱۳ تن از شهروندان افغانستان از زندانهای کراچی و انتقال آنان به کشور خبر دادند.

این کنسولگری به روز پنج‌شنبه اول سرطان با نشر خبرنامه گفته که این شهروندان افغانستان از زندان‌ ملیر و زندان مرکزی کراچی آزاد شدند.

بر اساس خبرنامه این افراد از طریق مرز چمن به افغانستان انتقال داده شدند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی کنسولگری امارت اسلامی در کراچی، تا کنون ۲۳۶۷ زندانی افغان به شمول زنان و کودکان از زندان‌های مختلف ایالت سند رها و به افغانستان انتقال داده شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا