افغانستان

افغانستان در ۲۰۲۲ بیشترین تریاک در سراسر جهان را تولید کرد

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۸۰ فیصد از تریاک جهان را تولید کرده است.

در گزارش این دفتر آمده است که این کشور از تولیدکندگان عمده متامفتامین یا کریستال در سراسر منطقه است.

در گزارش سازمان ملل تصریح شده که میزان زمین‌های زیر کشت کوکنار در افغانستان تا ۲۸ فیصد در حاکمیت طالبان افزایش یافته و تولید جهانی تریاک نیز به هفت هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.

با این حال، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل تاکید ورزیده که با در نظر گرفتن ممنوعیت کاشت و تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ از سوی رژیم طالبان، این احتمال وجود دارد که تولید تریاک در سال جاری کاهش یابد.

افزون بر این، تاکید شده که کشت جایگزین برای کشاورزان افغانستان و دیگر کشورها جهت توقف تولید تریاک عاملی حیاتی است و نبود آن به ضرر مردم تمام کشورهای دخیل در تولید عنوان شده است.

این در حالی است که طالبان هرگونه کشت، خرید و فروش مواد مخدر را در ماه حمل سال گذشته ممنوع اعلام کرد، با این حال گزارش تازه سازمان ملل مانورهای سیاسی طالبان در این زمینه را تضعیف کرده است.

دکمه بازگشت به بالا