افغانستان

سرمنشی سابق ناتو: نسبت به نحوه خروج نیروهای خارجی عمیقا متاسفم

سرمنشی سابق ناتو می‌گوید که برای تامین امنیت افغانستان باید تعداد کوچکی از نیروهای بین‌المللی در این کشور باقی می‌ماندند.

اندرس راسموسن، سرمنشی سابق پیمان آتلانتیک شمال (ناتو) به روز دوشنبه، 25 ثور در نشست دموکراسی در کوپنهاگن گفته است که درباره نحوه خروج پر هرج و مرج نیروهای خارجی از افغانستان عمیقاً متاسف است.

او کفته است: «ما می‌توانستیم با نیروهای کوچک بین‌المللی که برای تامین ثبات کشور کافی می‌بود، در افغانستان باقی بمانیم.»

آقای راسموسن هرچند که از تصمیم امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو برای خروج کامل از افغانستان دفاع کرده و آن‌را درست دانسته است اما وضعیت کنونی افغانستان را فاجعه‌بار خوانده است.

دبیرکل پیشین ناتو همچنان از استراتژی خروج انتقاد کرده و آن را آشفته توصیف کرده است.

راسموسن از سال ۱۳۸۸ تا سال 1392 ریاست ناتو را بعهده داشته است. ماموریت او همزمان با خروج بخش عمده نیروهای بین‌المللی از افغانستان پایان یافت.

دکمه بازگشت به بالا