افغانستان

تدویر نمایشگاه زیبایی‌های طبیعی افغانستان در دامنه‌های کوه بابا

نمایشگاه تصاویر زیبایی‌های طبیعی افغانستان در از سوی اداره حفاظت محیط زیست امارت اسلامی در دامنه‌های کوه بابا در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک برگزار شد.اداره حفاظت محیط زیست به روز چهارشنبه، 27 ثور با نشر خبرنامۀ گفت که این نمایشگاه در قالب یک جشن فرهنگی سنتی به همکاری اداره های محلی اطلاعات و فرهنگ، ورزش و محیط زیست ولایت میدان وردک در ولسوالی حصه اول بهسود این ولایت برگزار شده است.این اداره می گوید که این برنامه به هدف افزایش آگاهی ساکنان مناطق دور افتاده در رابطه با مسایل زیست محیطی، در هوای صاف و گوارای بهاری در دامنه‌های کوه بابا برگزار شده بود.

براساس خبرنامه اداره حفاظت محیط زیست، صدها تن از باشندگان محل، مسئولین و باشندگان ولایات همجوار تدویر شده است.در این نمایشگاه، تصاویری از زیبایی‌های طبیعی سه پارک ملی افغانستان (نورستان، واخان و بند امیر) به نمایش گذشاته شده بود.اداره حفاظت محیط زیست گفته که این نمایشگاه سال گذشته نیز در همین منطقه برگزار شده بود.

دکمه بازگشت به بالا