افغانستان

نهادهای حقوق بشری؛ گزارش طالبان به سازمان ملل دروغ محض است

موسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان به همراه جنبش شنبه‌های ارغوانی اعلام کرده‌اند که گزارش طالبان برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل دروغ آشکار است.

این دو نهاد مدافع حقوق بشر تاکید ورزیده‌اند که گروه طالبان پیشینه اعمال محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان را دارد و نمی‌تواند خورشید را با دو انگشت پنهان کند.

در این اعلامیه آمده است که در حکومت طالبان، بسیاری از زنان از مشاغل خود منع شده‌اند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است.

افزون بر این، در اعلامیه نهادهای حقوق بشری به مساله حجاب و رفاه ناپدید شده زنان و کودکان در افغانستان اشاره شده و آمده است که طالبان زنان را وادار کرده‌اند تا بدون مرد در بیرون از خانه حضور نداشته باشند.

این در حالی است که در گزارش طالبان تاکید شده این گروه در تمامی تصمیم‌های خود اصول شریعت اسلامی را در اولویت قرار می‌دهد و شریعت اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای زنان قایل است.

طالبان در گزارش خود آورده است که دستورات رهبر این گروه باید به صورت دقیق اجرا شود تا خشونت علیه زنان در کشور برچیده شود.

همچنین، طالبان همانند دو سال پیش مدعی شده‌اند که توقف تحصیل دختران در مکاتب موقتی است و برنامه‌های جامعی برای آموزش دختران روی دست دارند.

دکمه بازگشت به بالا