افغانستان

خواسته‌های ناتمام طالبان از سازمان ملل: زمینه تعامل با جهان فراهم شود

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست‌الوزرای طالبان در دیدار با هماهنگ‌کننده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت، این گروه از سازمان ملل می‌خواهد تا زمینه تعامل طالبان را با جامعه جهانی هموار کند.

آقای عبدالکبیر در دیدار با فریدون سینیرلی اغلو گفت، طالبان به دنبال روابط نیک و مثبت با جهان است و امید دارد که سازمان ملل بتواند زمینه‌ساز این تعامل باشد.

براساس خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد، مولوی عبدالکبیر گفته است که طالبان متعهد به حکومت همه‌شمول هستند و در حال حاضر از تمامی اقوام در رژیم این گروه فعالیت می‌کنند.

اظهارات این مقام ارشد طالبان در حالی بیان می‌شود که جامعه جهانی و سازمان ملل نظر متفاوتی نسبت به رژیم تشکیل شده طالبان دارند و تاکید می‌کنند که این گروه باید حکومت همه‌شمول تشکیل دهد.

در آخرین مورد، روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و رییس دفتر یوناما در این کشور، اظهارات تندی علیه طالبان در نشست شورای امنیت داشته و گفت، طالبان یک رژیم مردانه و منحصر به قوم پشتون ایجاد کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا