افغانستان

سفیر جاپان: جنگ در افغانستان ختم شده است

تاکاشی اواکادا، سفیر کشور جاپان با هیات همراه خود طی یک سفر به ولایت بامیان گفته است، اکنون جنگ در افغانستان ختم شده است و فرصت آبادی در این کشور برای افغان مساعد گردیده است.

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بامیان روز یک‌شنبه، چهارم سرطان گزارش داده است که طی این دیدار سفیر کشور جاپان با مقامات این ولایت در مورد امنیت، اقتصاد، روند کمک‌ها و ساحات تاریخی در این ولایت گفتگو کرده اند.

از سوی هم طی این دیدار تاکاشی اواکادا ، سفیر کشور جاپان بر افزایش و تقویت روابط میان افغانستان و جاپان تاکید کرده است.

وی تصریح کرده است که روند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ویژه بامیان ادامه خواهد داشت.

بر بنیاد خبرنامه در این دیدار سفیر جاپان گفته است:«جنگ در افغانستان ختم شده و فرصت آبادی در کشور برای افغان ها مهیا گردیده.»

در همین حال عبدالله سرحدی، والی ولایت بامیان طی دیدار با سفیر جاپان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه،تطبیق پروژه‌های زیر بنایی، اعمار مکاتب، تامین منابع آب آشامیدنی صحی و ایجاد فابریکه‌های صنعتی تاکید داشته است.

گفتیست که آقای سرحدی از سفیر جاپان خواست تا در قسمت به ساخت سرک «پارک ملی بند امیر» توجه صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا