افغانستان

فعالان حقوق بشر خواستار توقف روند اخراج افغان‌ها از پاکستان شدند

فعالان حقوق بشر از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند جلوی اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را بگیرند.

بیش از ۵۰۰ فعال حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای خواستار حمایت سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت و دیگر سازمان‌ها در جهت حمایت از حقوق پناهجویان افغان در پاکستان شدند.

آن‌ها از حکومت پاکستان خواستند از اخراج اجباری پناهجویان افغان دست بردارد. مهاجران شاکی هستند از خشونت، بازداشت و محدودیت دسترسی به خدمات در پاکستان به شدت افزایش یافته و جرات خروج از خانه را نداشته باشند.

این در حالی است که حکومت پاکستان تا پایان اکتبر مهلت داده تا پناهجویان غیرقانونی به ویژه افغان‌ها کشور را ترک کنند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از مهاجران در آستانه دریافت پناهندگی در کشورهای ثالث هستند. آن‌ها نگران وضعیت این پناهجویان در صورت اخراج اجباری از پاکستان هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا